Grupal

El suport i mirall del grup ens ajuda a aprofundir en el coneixement de la nostra identitat i a potenciar el creixement en:

  • L’empoderament a través de l’autoestima
  •  Millora de les habilitats socials
  • Augmentar la capacitat d’empatia envers els altres
  • L’educació i regulació emocional
  • L’autocontrol en situacions conflictives
  • Ampliar els diferents tipus d’intel·ligència per resoldre problemes
  • Recuperació i restauració de relacions familiars, socials i escolars òptimes
  • Fermesa en la presa de decisions
  • Capacitat de manifestar assertivament els drets, opinions i desitjos sense ser agressius amb els altres