Parella

Psicologia de parella

La teràpia de parella es centra en les dificultats en la relació i els conflictes generats per una comunicació poc constructiva.
Es pot aprofundir en temes com:

  • Distanciament afectiu
  • Problemes de comunicació 
  • Problemes sexuals
  • Infidelitat
  • Acompanyament en la separació
  • Monotonia i rutina