Assessorament als pares

Servei d’assessorament als pares per trobar les pautes relacionals i educatives adequades que afavoreixen un apropament afectiu i una comunicació respectuosa entre els diferents membres del sistema familiar.
Els temes a tractar tenen un ampli ventall: vincles afectius, gestió de l’ansietat, tolerància a la frustració, establiment de límits, autoregulació de l’agressivitat, gelosia, autonomia i independència emocional, establir responsabilitats, acompanyament en els canvis maduratius.