Espai de joc

Espai terapèutic familiar on poder donar cabuda i expressió a l’entramat relacional de la família, fent-nos més conscients de quin patró relacional està provocant el conflicte i tenir més eines per canviar-lo