Grups terapèutics TEA/TDAH

Grup de pocs infants on es fomenta el treball terapèutic de l’autoconeixement a través de dotar d’un espai de joc corporal, motriu, creatiu i relacional on els infants assagen respostes diferentes a situacions de conflicte que puguin emergir de les dinàmiques entre els seus iguals. La intervenció es centra en identificar les emocions que afavoreixen el conflicte i alhora es fa servir el cos creatiu per trobar consensos sense trencar la relació.
Volem empoderar aspectes com l’autoestima, empatia, habilitats relacionals, tolerància a l’estrés, autocontrol i d’altres que es generin arrel de la simptomatologia del TEA / TDAH.