Individual

Posar el focus en entendre les dinàmiques emocionals que bloquegen l’infant en el seu entramat de relacions, ens ajuda a entendre quins recursos poden ser més útils alhora de resoldre conflictes.  Treballem amb el joc psicomotriu, creatiu i relacional com a vehicle d’expressió, simbolització i comunicació amb els infants, entenent que calen altres tipus de comunicació a part de la verbal per arribar al nucli que genera el conflicte.