Previous
Next

Artteràpia

L’Artteràpia (AT) és una forma de psicoteràpia que fa servir el mitjà artístic-plàstic com a la seva forma primera de comunicació. No es necessita cap formació o experiència prèvia en Art Plàstic.
L’objectiu no és el producte estètic sinó una implicació en el procés, que capacita a la persona a afrontar conflictes emocionals emergents en un espai protegit i amb un terapeuta facilitador.
Adreçat a totes les edats. No es necessita cap formació plàstica prèvia però si una voluntat d’investigar en aquest llenguatge artístic.