Previous
Next

Dansa Moviment Teràpia

La Dansa Moviment Teràpia (DMT) és una modalitat de Teràpia Creativa que amb un objectiu psicoterapèutic, fa servir l’art de la dansa i el moviment, per aconseguir una millor integració del cos i de la ment.
Aquesta teràpia es fonamenta en les premisses de que: El cos i la ment són una mateixa cosa i estan connectats, així doncs canvis a nivell corporal, portaran canvis a nivell psíquic. Existeix una connexió entre l’emoció i el moviment, per això busquem involucrar d’ una manera creativa, el cos i el seu llenguatge per a potenciar aquesta connexió. La vivència de la connexió cos-ment, emoció-moviment ens ajuda a ser més conscients del moment vital de cada persona, i a trobar a través del procés creatiu, una eina de comunicació, que ens ajuda a entendre i consolidar el canvi, el creixement personal i la salut, d’ una manera integral.