Dmt

Servei de psicoteràpia
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Creativitat i Salut
Servei de psicoterapia
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Creativitat i Salut
Servei de psicoterapia
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Creativitat i Salut
Previous
Next

Dansa Moviment Teràpia (DMT)

La Dansa Moviment Teràpia (DMT) és una modalitat de Teràpia Creativa que amb un objectiu psicoterapèutic, fa servir l’art de la dansa i el moviment, per aconseguir una millor integració del cos i de la ment.Aquesta teràpia es fonamenta en les premisses de que: El cos i la ment són una mateixa cosa i estan connectats, així doncs canvis a nivell corporal, portaran canvis a nivell psíquic. Existeix una connexió entre l’emoció i el moviment, per això busquem involucrar d’ una manera creativa, el cos i el seu llenguatge per a potenciar aquesta connexió. La vivència de la connexió cos-ment, emoció-moviment ens ajuda a ser més conscients del moment vital de cada persona, i a trobar a través del procés creatiu, una eina de comunicació, que ens ajuda a entendre i consolidar el canvi, el creixement personal i la salut, d’ una manera integral. La Dansa Moviment Teràpia beu teòricament de:
  • Les investigacions fetes en les teories de la comunicació no-verbal: Ch. Darwin, D. Efron, R. Birdwhistell, J. Ruesch, W. Kees, E. T. Hall,..
  • Les teories de la psicologia del desenvolupament humà: teories de la psicologia del self, psicologia profunda de C. Jung, psicoanàlisi, cognitivisme…
  • Les teories de l’anàlisi de moviment: R. Laban, J. Kestemberg, I. Bartenieff, Warren Lamb…
  • Tècnica i fonaments de la dansa contemporània, Expressionisme Alemany…