Tècniques de relaxació

El taller proposa un espai de trobada amb el nostre cos i amb les nostres tensions expressades en el cos. Un espai d’escolta i diàleg entre les necessitats reals i les imposades per l’estressant estil de vida actual. Aquest diàleg pretén entendre el pes que el desequilibri té en les emocions, els pensaments, i les accions així com en la formació de les tensions corporals. A partir d’aquesta comprensió trobarem maneres de retornar a aquest equilibri a través de la creativitat personalitzada de les tècniques de relaxació.