Les emocions en el cos

Aprendrem el concepte bàsic de la Intel·ligència emocional, a través de les cinc emocions bàsiques, identificant-les a través del cos. Farem servir diferents tècniques pràctiques per apropar-nos més a la informació que ens aporta el llenguatge corporal, amb la idea de millorar el conflicte amb nosaltres mateixos i amb els altres.