Les Flors de Bach i les emocions

Taller introductori per entrar en l’univers de la teràpia floral de Bach i les emocions, per entendre els principis de funcionament dels remeis així com la filosofia de salut del Dr. Bach. Es donaran una sèrie de continguts teòrics i després pràctics per aprendre a utilitzar els remeis a nivell casolà.