Habilidades sociales

Habilidades sociales, habilidades relacionales​

Aprendrem a identificar què són les habilitats socials, quines d´elles fem servir i quines ens manquen.  L´habilitat en les relacions implica coneixement i gestió de les pròpies emocions, destressa comunicativa, un bon autocontrol de la impulssivitat, i creativitat per a trobar solucions als conflictes que afloren. L´Assertivitat adequada en posar límits i la presència de l´empatía envers les situacions i les persones són claus en la simpatía personal, familiar i social.

Aprenderemos a identificar qué son las habilidades sociales, qué d´ellas usamos y qué nos faltan. L´habilitado en las relaciones implica conocimiento y gestión de las propias emociones, habilidad comunicativa, un buen autocontrol de la impulsividad, y creatividad para encontrar soluciones en los conflictos que afloran. La asertividad adecuada al poner límites y la presencia de la empatía hacia las situaciones y las personas son claves en la simpatía personal, familiar y social.