Previous
Next

Teràpies artístiques creatives

Les teràpies artístiques creatives tenen com a objectiu afavorir el desenvolupament integral de la persona, fomentant una major salut psicoemocional. El procés creatiu ajuda en la connexió de cos-ment-emoció. Aquestes teràpies utilitzen els procesos creatius per a que les persones puguin identificar i potenciar les seves capacitats i recursos. L’obra que es va creant es transforma en un assaig de la nova forma de ser, fer i pensar de la persona promovent-se processos d’aprenentatge i transformació. Entre aquestes teràpies trobem: la Dansa Moviment Teràpia (DMT), l’Artteràpia (AT), la Musicoteràpia (MT), Dramateràpia, Psicodrama. Les Teràpies artístiques i creatives s’utilitzen en diferents contextos, col·lectius i edats diferents.